AirCover για οικοδεσπότες
AirCover για οικοδεσπότες
AirCover για οικοδεσπότες
AirCover για οικοδεσπότες
AirCover για οικοδεσπότες
AirCover για οικοδεσπότες

Προστασία από το Α ως το Ω. Συμπεριλαμβάνεται πάντα και είναι πάντα δωρεάν. Μόνο στην Airbnb.

1 εκ. $ ΗΠΑ αστική ευθύνη

Καλύπτεστε ακόμη και στη σπάνια περίπτωση που τραυματιστεί επισκέπτης.

Κάλυψη για ζημιές 1 εκ. $

Καλύπτουμε ζημιές από επισκέπτες στον χώρο, καθώς και σε πολύτιμα ή άλλα αντικείμενά σας.

Ζημιές από κατοικίδια

Μην ανησυχείτε: Καλύπτονται και ζημιές από τους τετράποδους φίλους των επισκεπτών σας.

Κάλυψη κόστους καθαρισμού

Σας αποζημιώνουμε για το κόστος που προκύπτει από μη αναμενόμενο διεξοδικό καθαρισμό.

Κάλυψη χαμένων εσόδων

Η Airbnb σάς αποζημιώνει για τα έσοδα που χάνετε, αν ακυρώσετε κρατήσεις λόγω ζημιάς.

Αναφορές ζημιών σε 14 μέρες

14 ημέρες για αναφορές ζημιάς, ακόμη και με διαδοχικές κρατήσεις.

Γρήγορες αποζημιώσεις

Σας αποζημιώνουμε για τις ζημιές των επισκεπτών γρήγορα, συνήθως εντός 2 εβδομάδων.

Προτεραιότητα για Superhost

Οι Superhost αποκτούν πρόσβαση σε ειδική γραμμή υποστήριξης, με προτεραιότητα.

Μόνο η Airbnb σάς προσφέρει το AirCover

AirbnbΑνταγωνιστές
1 εκ. $ ΗΠΑ αστική ευθύνη
Κάλυψη ζημιών 1 εκ. $ ΗΠΑ
Ζημιές από κατοικίδια
Κάλυψη κόστους καθαρισμού
Κάλυψη χαμένων εσόδων
Αναφορές ζημιών σε 14 μέρες
Πιο γρήγορες αποζημιώσεις
Προτεραιότητα για Superhost
Σύνοψη με τις παροχές από το AirCover για οικοδεσπότες, σε σύγκριση με δωρεάν παροχές από κορυφαίους ανταγωνιστές τον Νοέμβριο του 2021.
Προστατεύεστε κάθε φορά που φιλοξενείτε επισκέπτες στην Airbnb.

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

Δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που ψάχνετε; Επισκεφτείτε το Κέντρο Βοήθειας.
μπορείτε να μάθετε ακόμη περισσότερα για το πρόγραμμα AirCover για οικοδεσπότες, τους όρους του και όλα όσα θα σας προσφέρει.

Δοκιμάστε τη φιλοξενία στην Airbnb

Γίνετε μέλος της κοινότητάς μας. Θα σας βοηθήσουμε σε κάθε βήμα.