Οι προτάσεις θα εμφανιστούν αφού πληκτρολογήσετε στην μπάρα αναζήτησης. Χρησιμοποιήστε το πάνω και κάτω βέλος για να ελέγξετε. Χρησιμοποιήστε το enter για να επιλέξετε. Εάν η επιλογή είναι μια φράση, η φράση αυτή θα περιληφθεί στην αναζήτηση. Εάν η πρόταση είναι σύνδεσμος, το πρόγραμμα περιήγησης θα σας μεταφέρει σε αυτήν τη σελίδα.
Πολιτική Κοινότητας

Πολιτική Περιεχομένου της Airbnb

Όταν δημοσιεύετε περιεχόμενο στην Airbnb, συμφωνείτε ότι θα τηρείτε αυτήν την πολιτική. Διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρούμε, εν μέρει ή στο σύνολό του, κάθε περιεχόμενο που παραβιάζει την παρούσα πολιτική, τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών, τα Πρότυπα Κοινότητας, την Πολιτική για τις Κριτικές, ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια.

Σε περίπτωση επανειλημμένων ή σοβαρών παραβιάσεων, ενδέχεται να αναστείλουμε ή να απενεργοποιήσουμε οριστικά τον/τους εν λόγω λογαριασμό/ούς.

Μπορείτε να αναφέρετε το περιεχόμενο απευθείας ή να επικοινωνήσετε μαζί μας για να αναφέρετε περιεχόμενο που φαίνεται να παραβιάζει την παρούσα πολιτική.

Το παρακάτω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται στην Airbnb:

 • Περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για διαφημιστικούς σκοπούς ή άλλο εμπορικό περιεχόμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται λογότυπα εταιρειών, σύνδεσμοι ή εταιρικές επωνυμίες
 • Ανεπιθύμητα μηνύματα, ανεπιθύμητη επικοινωνία ή περιεχόμενο που κοινοποιείται επανειλημμένα με ενοχλητικό τρόπο
 • Περιεχόμενο που υποστηρίζει ή προωθεί παράνομη ή επιβλαβή δραστηριότητα, ή είναι πορνογραφικό, βίαιο, ωμό, απειλητικό ή παρενοχλεί
 • Περιεχόμενο που υποστηρίζει τις διακρίσεις (για περισσότερες πληροφορίες, εξετάστε την Πολιτική κατά των Διακρίσεων)
 • Απόπειρες πλαστοπροσωπίας άλλου ατόμου, λογαριασμού ή οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων της Airbnb
 • Περιεχόμενο που είναι παράνομο ή παραβιάζει τα δικαιώματα άλλου ατόμου ή άλλης οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας του απορρήτου
 • Περιεχόμενο που περιλαμβάνει ιδιωτικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες άλλου ατόμου, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου που επαρκεί για να ταυτοποιηθεί η τοποθεσία μιας καταχώρησης

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την Πολιτική Περιεχομένου της Airbnb και τον κοροναϊό.

Παραβιάσεις σε πολιτικές

Ακολουθούν παραβιάσεις στις πολιτικές που αφορούν συγκεκριμένους τύπους περιεχομένου:

Τίτλοι καταχωρήσεων

 • Τίτλοι καταχωρήσεων που περιλαμβάνουν πληροφορίες που δεν σχετίζονται με τον τύπο μιας καταχώρησης, το στιλ ή την εμπειρία
 • Τίτλοι καταχωρήσεων που περιλαμβάνουν σύμβολα ή emoji

Σελίδες καταχώρησης ή προφίλ

 • Καταχωρήσεις και προφίλ που παρέχουν κακόβουλες, ψευδείς, παραπλανητικές ή δόλιες πληροφορίες

Κέντρο Κοινότητας

 • Περιεχόμενο που είναι εκτός θέματος, δεν αποτελεί ερώτηση ή δεν προσφέρει γνώση σε απάντηση ενός ερωτήματος στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης
 • Παρενόχληση ή επαναλαμβανόμενη στόχευση μελών της κοινότητας

Κριτικές

 • Κριτικές που είναι μεροληπτικές ή εμπεριέχουν στοιχεία εκβιασμού/παροχής κινήτρων, σύγκρουσης συμφερόντων ή άμεσου ανταγωνισμού
 • Κριτικές που δεν περιέχουν σχετικές πληροφορίες για έναν οικοδεσπότη ή επισκέπτη, μια καταχώρηση ή μια εμπειρία, μπορεί να αφαιρεθούν. Οι κριτικές που περιέχουν ως επί το πλείστον άσχετες πληροφορίες ενδέχεται επίσης να αφαιρεθούν, αλλά μόνο όταν οι κατά τα άλλα σχετικές πληροφορίες δεν παρέχουν ουσιαστικά στοιχεία για να ενημερώσουν τα άλλα μέλη της κοινότητας ως προς την απόφασή τους να κάνουν κράτηση.

Μάθετε περισσότερα για την Πολιτική της Airbnb για τις Κριτικές και τον τρόπο με τον οποίο η Airbnb επιλύει τις διαφορές που προκύπτουν από κριτικές.

Εξατομικευμένες διευθύνσεις URL

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Σχετικό περιεχόμενο

Βρείτε βοήθεια σχετικά με τις κρατήσεις, τον λογαριασμό σας και άλλα.
Σύνδεση ή εγγραφή